انتقاد از طرح وضع مالیات بر حساب‌های پس‌انداز سرمایه‌گذاری

2:03 min

• یک گروه کاری حزب سوسیال دموکرات به ریاست وزیر مالیه/دارایی مگدلینا اندرشون، خواهان تغییر مقررات مالیاتی شده‌ است. این طرح، خواهان وضع مالیات بر حساب‌های پس انداز سرمایه‌گذاری است.

• منتقدان باور دارند که این تغییرات به افرادی که پس‌انداز کمی دارند آسیب می‌زند و اثری بر ثروتمندان نخواهد داشت. چرا که سرمایه‌داران عمده از چنین حساب‌هایی برای پس‌انداز استفاده نمی‌کنند.

• حساب‌های پس‌انداز سرمایه‌گذاری به منظور خرید سهام، اوراق بهادار و دیگر داد و ستدهای تجاری اقتصادی استفاده می‌شود. برخی پول پس‌انداز خود را برای حفظ ارزش سرمایه، در چنین حساب‌های قرار می‌دهند.

وزیر مالیه/دارایی، در پاسخ به انتقادها می‌گوید: "آیا این درست است که از پول مالیات مردم، به افرادی که سه ملیون کرون در حساب شان پس‌انداز دارند، کمک شود؟"