انتقاد سویدن از ایجاد یک نیروی نظامی مشترک در اروپا

2:22 min
  • به‌روز دو شنبه، وزاری امورخارجه و دفاع اتحادیه اروپا، در بروکسل درباره راهبرد دفاعی تازه اروپا، گفت‌وگو کرده‌اند. در این میان، ایجاد یک نیروی مشترک جدید واکنش سریع و مجهز اروپایی نیز، با حداکثر پنج هزار نفر، پیشنهاد شده‌است.

  • در هنگام ماموریت انتقال افراد از افغانستان در تابستان سال جاری، بسیاری از کشورهای اروپایی در انتقال شهروندان شان و نیز در انتقال کارمندان محلی شان از افغانستان، بر کمک‌های ایالات متحده امریکا تکیه زدند. چیزی که شاید یکی از عوامل پیچیدگی، بی بندوباری و عدم انجام به موقع این ماموریت شد. پیتر هولتکویست، وزیر دفاع سویدن با انتقاد از ایجاد این نیروها، می‌گوید: دیدگاه ما این است که نباید این ارتش اروپا را بسازیم.

  • قرار است که در اوایل سال ۲۰۲۵ یک نیروی مشترک به تعداد حداکثر پنج هزار نفر شامل نیروهای زمینی، نیروهای دریایی و با امکانات هوایی، ایجاد شود. یکی از مامویت‌های این نیروها، تلاش نجات و تخلیه یا نظارت بر توافق صلح، به عنوان مثال در لیبیا خواهد بود.