با موقت‌ شدن اقامت، زندگی زن‌هایی که در پیوند با ازدواج در خشونت گیر می‌کنند دشوارتر می‌شود

6:58 min

•  برخی از زنانی که در پیوند با ازدواج به سویدن می‌آیند، با خشونت از سوی همسر خود روبه‌رو می‌شوند. از آنجا که این زنان از نظر اجازه اقامت، اقتصاد و تماس‌های اجتماعی وابسته به شوهر خود هستند، نمی‌توانند خود را از این وضعیت بیرون کنند.

• از تاریخ ۲­۰ جولای، اهدای اقامت موقت، تنها تا حداکثر سه سال امکان‌پذیر می‌شود. به باور کارشناسان این تغییر در قانون مهاجرت کشور، وضعیت زن‌هایی که گرفتار خشونت خانوادگی در سویدن را بدتر می‌کند.

• به باور اعظم قرایی، رئیس خانه امن برای زنان جوان، برخی زنان تا چندین سال منتظر می‌مانند که اقامت دائم خود را دریافت کنند و بعد از آن اقدام به بیرون شدن از روابط خشونت‌امیز می‌کنند، قانون جدید این امکان را نیز از این زن‌ها می‌گیرد.