با وجود دزدی گسترده از فروشگاه‌ها شکایات به پلیس در این موارد چندان زیاد نیست

1:46 min
  • گزارش‌ها نشان می‌دهد که مقدار دزدی‌های کوچک از مغازه‌‌های سوئد سالانه سر به میلیاردها کرون می‌زند. اما تعداد شکایات اندک است.

  • علت خودداری از شکایت چنین عنوان می‌شود که این شکایات مورد رسیدگی جدی قرار نمی‌گیرد.

  • یوهان تالبری سخنگوی مطبوعاتی پلیس می‌گوید، دلایل متعددی وجود دارد که در مواردی پلیس پی‌گیری شکایت را مفید فایده ارزیابی نمی‌کند اما در هر حال بهتر است دزدی‌ها گزارش شود چرا که این گزارش‌ها در موارد زیادی کار تحقیقات پلیس را آسانتر می‌سازد.