برگزاری اولین مناظره پارلمانی رهبران احزاب در سال جاری

2:49 min
  • امروز دوازدهم جنواری مناظره رهبران احزاب در پارلمان کشور برگزار شد. در این مناظره به همه‌ی رهبران احزاب پارلمانی امکان این داده می‌شود که در مورد سیاست‌هایی که خواستار پیاده‌سازی آن هستند، با هم دیگر بحث کنند.

  • ماگدالینا اندرشون، رهبر حزب سویال دموکرات و نخست وزیر کشور در این مناظره با رد کردن سوال آنی لووف رهبر حزب سنتر گفت: حالا وضعیت نامناسبی برای ایجاد تغییر در سیاست امنیتی سویدن است. در حال حاضر ثبات نیاز است.

  • اولف کریسترشون، رهبر حزب مودرات بار دیگر انتقاد خود را از نحوه برخورد دولت با امنیت داخلی کشور، یعنی جرم و جنایت ارائه کرد.