برگزاری جشن فراغت از تحصیل، زیر سایه کرونا

3:32 min

•  در این روزها و در سراسر کشور، فراغت از تحصیل دانش‌آموزان، جشن گرفته می‌شود.

• ریحانه یوسفی امسال از لیسه فارغ می‌شود و خوشحال است که جمعی از جوانان فراغت او را جشن می‌گیرند: "بخاطر شرایط کرونایی تمام اعضای فامیل نمی‌توانند برای تجلیل از فراغت ما شرکت کنند، مایوس کننده‌است."

• به گفته علی رضایی، رئیس اتحادیه صلصال در اوپسالا، که جشنی را برای جوانان به روز یکشنبه در نظر گرفته‌اند، در سال جاری تعداد فارغ‌التحصیلان دختر در این شهر بیشتر از پسران است.