بنزین جدید جایگزین بنزین ۹۵ اکتان شد

2:21 min

• از اول ماه اگست بنزین E10 که در واقع بنزین دارای ده درصد اتانول است جایگزین بنزین ۹۵ اکتان شده است و به عنوان بنزین معیاری در بازار پس از این عرضه خواهد شد که گفته شده است با محیط زیست سازگارتر است.

• دولت به منظور کاهش تولید گازهای گل‌خانه‌ای در حوزه حمل و نقل، قانونی را تصویب کرده است که براساس آن تا سال ۲۰۳۰ قرار است تولید گازهای گل‌خانه‌ای تا ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت.

• بنزین جدید در بیش از ۹۰ درصد موترها بدون هیچ مشکلی قابل استفاده است اما مصرف بنزین جدید بسیاری قایق‌ها را ممکن است دچار مشکل کند به این علت بنزین ۹٨ همچنان در بازار عرضه خواهد شد.