مبتلایان به سرطان پستان، زمان طولانی را در انتظار درمان سپری می‌کنند

1:27 min

• هدف این است تا از هر ده بیمار سرطان پستان، هشت تن امکان درمان را ۲٨ روز پس از تشخیص ابتدایی داشته باشند.

• اما بخش بهداشت و درمان در کشور از این هدف فاصله‌ای بسیار دارد. در بهار امسال تنها نیمی از بیماران سرطانی امکان این را داشته‌اند که درمان را در زمان لازم آغاز کنند. شرایط رسیدگی به بیماران در نقاط مختلف کشور با هم متفاوت است.

• سوسانی دیوروف هی، رییس انجمن بیماران سرطان پستان، می‌گوید: هیچ تغییری که ما از آن استقبال کنیم به وجود نیامده است.