تجهیزات سرقت شده پلیس ممکن است برای ارتکاب جرائم استفاده شود

1:30 min
  • در رسانه های اجتماعی، تصاویری پخش می شود که در آن از افرادی با لباس ها و تجهیزات پلیسی که در ارتباط با شورش های عید پاک در خیگه تورپ در لینشوپینگ به سرقت رفته بود، عکس گرفته شده است.

  • جان اسکوگ، رئیس تحقیقات پلیس معتقد است که این موضوع جدی است و ممکن است عاملانی وجود داشته باشند که از تجهیزات پلیس برای ارتکاب جرائم استفاده می کنند.

  • حدود ۸۰۰ فیلم از شورش های عیدپاک وجود دارد که پلیس اکنون در حال بررسی آن است و به دنبال کسانی است که مرتکب این سرقت ها شده اند.