ترس دختران از ازدواج‌ اجباری؛ کمون‌ها ممنوعیت سفر دادند

1:35 min

• در یک سال پسین، دو دختر در کمون خوهیراد در ویسترایوتلند، برای جلوگیری از ازدواج های اجباری به خواست والدین شان، از اداره خدمات اجتماعی کمک خواسته اند.

• کمون‌ها اما، برای جلوگیری از این ازدوج ها، از قانون تازه ممنوعیت سفر استفاده کرده اند.

• یکی از این دختران، گفته است از آنجایی که داشتن دوست او برای والدینش پذیرفتنی نبوده است، می خواستند او را با مردی در کشور اصلی شان، ازدواج کنند.