تشدید مجازات نوجوانان بزهکار پیشنهاد می‌شود

1:08 min
  • دولت سوئد اعلام داشت که می خواهد با اصلاح قوانین کیفری، مجازات نوجوانان ١٥ تا ١٧ ساله را که مرتکب جرایم سنگین می شوند تشدید کند.

  •  مورگان یوهانسون وزیر دادگستری سوئد تاکید دارد که مجازات کنونی برای نوجوانانی که مرتکب جرایم سنگین می‌شوند کوتاه است.

  •  در حال حاضر مجازات اینگونه جوانان بزهکار حداکثر چهارسال است که آنها باید در آن مدت در مراقبتگاه و نه در زندان نگاهداری شوند.