گفتگو با کارشناس امور بازنشستگی

آنچه باید درباره بازنشستگی در سویدن بدانید

8:48 min

• پیش از این در گزارشی به موضوع سالمندی و بازنشستگی خارجی‌تباران در سویدن پرداختیم. در این گزارش با یک کارشناس درباره بازنشستگی و اطلاعات مهمی که باید در این رابطه داشت، گفتگو کردیم.

• به باور تریفه چیره، کارشناس امور بازنشستگی در بانک لنسفورشکرینگ، سیستم بازنشستگی سویدن پیچیده است و به یاد داشته باشید پولی را که کارفرما می‌پردازد، بخش عمده حقوق بازنشستگی ما را تعیین می‌کند.

• اگر کار نکرده‌اید و یا چند سال محدود کار کرده‌اید که حقوق بازنشستگی‌تان خیلی اندک می‌شود، چیزی بنام تضمین بازنشستگی و یا گارانتی پنخون وجود دارد که به فرد پرداخته می‌شود.