تمام کارمندان محلی سفارت سویدن در افغانستان، به استکهلم منتقل شدند

4:18 min

•  به تعداد ۴۱ کارمند سفارت سویدن در افغانستان در هفته جاری به استکهلم رسیدند. در مجموع ۲۰۱ تن از کارمندان با اعضای خانواده شان در سویدن مستقر شده‌اند.

• به دلیل وضعیت افغانستان و خطراتی که متوجه کارمندان سفارت سویدن بود، دولت سویدن تصمیم گرفت که تمامی کارمندان را به عنوان پناهجویان سهمیه‌ای در کشور اقامت بدهد.

• بخش فارسی|دری رادیوی سویدن با یک تن از این کارمندان صحبت و از از آغاز زندگی جدید در امن می‌گوید. "فرزندان خوشحال هستند و احساس زندگی راحت می‌کنیم."