توصیه برای خودداری از سفر به برخی مناطق ایران

1:56 min

•  وزارت امورخارجه سوئد توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری به منطقه سیستان و بلوچستان و مناطق مرزی ایران با عراق و افغانستان خودداری شود.

•  به تاکید وزارت امورخارجه، این توصیه‌ها به معنی ممنوعیت نیست و تنها به دلایل امنیتی توصیه می‌شود.

•  در صورت عدم رعایت این توصیه‌ها ممکن است دشواری‌هایی از نظر بیمه برای مسافران ایجاد شود.