«به زودی، جوانان ۱۶ سال به بالا نیز می‌توانند واکسین کرونا دریافت کنند»

1:42 min

•  در کنفرانس خبری بعد از ظهر امروز، اداره صحت عامه کشور(اداره بهداشت همگانی) اعلام کرد که برای جوانان ۱۶ سال به بالا امکان دریافت واکسین کرونا، مهیا می‌شود.

• کودکان بین ۱۲ و ۱۵ ساله با بیماری‌های مزمن نیز می‌توانند واکسینه شوند.

• مراکز درمانی در مناطق مختلف کشور مسئول ارائه خدمات واکسین برای جوانان هستند.