حبیب چعب در خطر اعدام در ایران قرار دارد

4:47 min
  • روز گذشته دادگاه حبیب چعب، سویدنی ایرانی تبار، در ایران آغاز یافت. به باور آروین خوشنود، پژوهشگر علوم سیاسی، اتهامات وی خیلی جدی است و خطر آن می‌رود که جیب چعب اعدام شود.

  • "از اینکه یکی از همکاران حبیب چعب در هلند محکوم به زندان شد و سه تن دیگر در دانمارک قرار است محکوم شوند، جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده می‌کند و او را به اعدام محکوم می‌کند."

  • به گزارش خبرگزاری فرانسه، او در یک ویدیوی تبلیغاتی ایران، بر انجام جنایات تروریستی اعتراف کرده است. حبیب چعب در پائیز سال ۲۰۲۰ درترکیه ربوده و به از آنجا به ایران برده شد.