حزب سنتر از پاراگراف اجاره‌های آزاد عقب‌نشینی می‌کند

0:57 min

•  حزب سنتر آماده است پاراگراف اجاره‌های آزاد برای خانه‌های نوساز را در قرارداد جنوری حذف کند. این موضوع را روزنامه داگنس نیهتر گزارش می‌دهد.

• حزب چپ خواهان حرف این بند از قرارداد میان دولت و حزب سنتر و لیبرال بود. اختلاف دولت و حزب چپ در این زمینه، منجر به رای عدم اعتماد به نخست وزیر شده بود.

• قرارداد جنوری (ژانویه)، توافقی میان احزاب دولت و سنتر و لیبرال‌ها بود که بر اساس آن دولت کنونی توانست تشکیل شود. یک بند از این قرارداد حق تعیین میزان اجاره را بر عهده صاحبان خانه‌های نوساز می‌گذاشت. حزب چپ خواهان حذف این بند بود.