رهبر حزب مودرات: «مهاجرت بار سنگینی برای سویدن شده‌ است»

2:28 min

• اولف کریسترشون، رهبر حزب مودرات، آخرین سخنران هفته سیاستمداران بود. او گفت: «بخش وسیعی از جرائم سنگینی که امروز در جامعه اتفاق می‌افتد ناشی از یک برنامه خیلی خیلی بد به‌هم پیوستگی اجتماعی می‌شود.»

• او ادامه داد: «مهاجرت به سویدن، تبدیل به باری سنگین شده است. در بخش ارتکاب جرائیم، خشونت ناموسی، مشکلات اجتماعی و متراکم زندگی کردن این مسئله خیلی مشخص است. اینکه این معضل را چگونه بیان می‌کنیم کاملاً موضوع دیگری است.»

• رهبر حزب مودرات‌، پیش از این در گفتگو با رادیوی سویدن گفته بود که مهاجرت به سویدن خیلی زیاد است، ولی با حزب دموکرات‌های سویدن همنظر نیست که مهاجرت به‌طور کلی متوقف شود.