سفارت افغانستان: کار قونسلگری ادامه می‌یابد و هزینه متقاضیان پاسپورت را دوباره می‌پردازیم

4:18 min

• پس از آن که عباس نویان سفیر دولت پیشین افغانستان در سویدن، هفته پیش گفت که قونسلکری سفارت افغانستان در استکهلم، تا پایان همین ماه بسته خواهد شد، بسیاری از متقاضایان پاسپورت، خواستار باز پرداخت پول‌هایی شده‌اند که برای پاسپورت پرداخته‌اند.

• مرتضی صادقی، یکی از متقاضیان پاسپورت است. صادقی می‌گوید: از سفارت خواستم که پول ما را چه وقت خواهند داد؟ گفتند که چیزی نمی دانیم و در فیسبوک سفارت معلومات را در این باره شریک می سازیم. و شما از این طریق آگاه خواهید شد.

• عباس نویان، اکنون می‌گوید که این قونسلگری بسته نخواهد شد و نیز تلاش خواهند کرد تا زمینه تمدید پاسپورت‌ها را فراهم کنند و اما می‌گوید پاسپورت جدید صادر نخواهد شد.