دختر ۹ ساله‌ای که زندگی مادر خود را نجات داد

6:23 min

•  شیرین زن ۳۰ ساله‌ای است که بعد از سه ضربه چاقو توسط شوهر خود در آشپزخانه در حالت مرگ بود. اما دختر ۹ ساله او، به کمک او شتافت و نجاتش داد.

• فرزند شیرین، ابتدا با انداختن بدن کوچک خود به روی جسم ناتوان مادر، این دختر مانع ضربات بیشتر چاقو به مادر خود شد. سپس به بخش عاجل(اورژانس) زنگ زد. در حالی‌ که آمبولانس به سوی محل حادثه در حرکت بود، این دختر به کمک تلفونی نیروهای درمانی، تلاش کرد تا قلب مادر خود را دوباره فعال کند.

• شوهر این زن اکنون در زندان است. شیرین که باورش نمی‌شود بعد از آن حادثه حیات دوباره یافته، در کنار دختر ۹ ساله و پسر ۳ ساله خود زندگی می‌کند.

نسخه طولانی‌تر این گزارش نیز در این صفحه موجود است. می‌توانید با کلیک بر روی علامت پخش صدا، بشنوید.