درآمد خارجی‌تباران بازنشسته، کمتر از سایر بازنشسته‌ها

6:13 min

•  افراد خارجی‌تباری که در سال‌های اخیر بازنشسته شده‌اند، ماهانه ۵۰۰۰ کرون کمتر از بازنشسته‌های سویدنی دریافت می‌کنند.

• این تفاوت را آمار اداره بازنشسته‌ها بیان می‌دارد که برای بخش خبری رادیوی سویدن، اِکوت، تهیه شده است.

• یکی از دلایل عمده این تفاوت درآمد، مربوط به دوره کوتاه کاری افراد خارجی‌تبار است که سبب می‌شود فرصت کافی برای رسیدن به معیارهای سیستم بازنشستگی کشور را نداشته باشند.

تعداد سالمندان سویدنی که متولد خارج از کشور هستند رو به افزایش است. در ده سال گذشته شمار این گروه از شهروندان از ۲۰۰٬۰۰۰ نفر به دویست ۲۸۵٬۰۰۰ نفر رسیده است. این تعداد تا بیست سال آینده به ۵۵۰٬۰۰۰ نفر خواهد رسید.

در ماه جاری، رادیوی سویدن بنا دارد تا در یک سلسله گزارش به وضعیت زندگی بازنشستگان خارجی‌تبار در سویدن بپردازد.

این اولین قسمت از این سلسله گزارش است.