درخواست احداث دیوار مرزی برای جلوگیری از ورود پناهجویان

2:39 min

• کشورهای اتحادیه اروپا که هم‌مرز با روسیه سفید هستند، خواستار احداث دیواری میان خود با آن کشور برای جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی شده‌اند.

• این کشورها هم‌چنین در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار بازنگری قوانین پناهنده‌پذیری شدده‌اند.

• شمار بسیار زیادی از پناهجویان از طریق مرز روسیه سفید با ازجمله لهستان و لیتوانی خود را به اتحادیه اروپا رسانده‌اند.