در اولین پرواز اختصاصی ۱۶۰ تن از افراد مرتبط به سویدن، افغانستان را ترک کردند

5:01 min
  • به روز جمعه هفته گذشته بیشتر از ۱۶۰ تن از افرادی که با نیروهای نظامی سویدن در افغانستان کار کرده بودند، با یک پرواز اختصاصی از افغانستان بیرون اورده شد. این اولین پرواز اختصاصی از سوی سویدن بود که در مرحله دوم تخلیه افراد بدون پاسپورت را از کشور بیرون کرد.

  • این افراد اکنون در جورجیا هستند و از سوی اداره مهاجرت مصاحبه می‌شوند و بعد از طی مراحل به سویدن پرواز می‌کنند. مترجمین و دیگر کارمندانی که با نیروهای سویدنی تا سال ۲۰۱۴ همکاری داشتند، توانستند با اعضای خانواده خود افغانستان را ترک کنند.

  • صدها نفر دیگر که قرار است سویدن آنها را از افغانستان خارج کند، همچنان منتظر هستند. وزیر خارجه سویدن، ان لیندی به رادیوی سویدن می‌گوید که تلاش‌ها و اقدامات برای بیرون کردن این افراد ادامه دارد: " کارمندان وزارت خارجه با خیلی جدیت کار می‌کنند که بتوانند افرادی که با نیروهای نظامی سویدن کار کرده‌اند را از افغانستان خارج کنند."