دشواری‌های طی مراحل پرونده‌های پیوند خانوادگی افغان‌ها به سویدن از کشورهای همسایه افغانستان

4:01 min
  • چگونگی طی مراحل پیوندهای خانوادگی افغان‌ها در کشورهای همسایه افغانستان، با چالش‌هایی به همراه است. برخی از این افراد، می‌گویند که بدون پاسپورت نمی توانند به پاکستان، ایران و هند بروند تا پرونده های پیوندهای خانوادگی شان را به سویدن، طی مراحل کنند.

  • پیش از این اداره مهاجرت سویدن، گفته است افغان‌هایی که برای پیوند خانوادگی در سویدن درخواست می‌دهند، باید پاسپورت معتبری در قدم نخست از کشور خودشان را داشته باشند، در غیر این صورت از سفارت‌های سویدن در اسلام آباد، تهران و دهلی نو، برای سفر به این کشور پاسپورت مخصوص برای اتباع خارجی «Främlingspass» تقاضا کنند.

  • نفیسه عمر، یکی از این افراد است. این بانو، یک ماه می‌شود که درخواست پیوند خانوادگی در سویدن، کرده‌است. همسر نفیسه عمر، در سویدن زندگی می‌کند. او می‌گوید: از این که پاسپورت ندارم بسیار مشکل است. بدون مدرک چگونه به پاکستان، ایران و یا هند بروم؟ باید راه حلی پیدا شود.