دولت: پلیس باید اقدامات خود را برای یافتن و اخراج افرادی که اجازه اقامت ندارند، تشدید کند

2:14 min
  • دولت سوئد اعلام داشت که برای اخراج کسانی که اجازه‌ی اقامت در سوئد را ندارند و بازگرداندن آنها به کشور متبوعشان، اقداماتی را به عمل می آورد.  

  •  به گفته‌ی مورگان یوهانسون، ویر دادگستری ، یکی از این اقدامات دادن ماموریت به پلیس سوئد است که برای یافتن و اخراج افرادی که فاقد اجازه‌ی اقامت هستند و بنابراین اقامتشان در این کشور غیر قانونی است، بیشتر و گسترده تر تلاش کند.

  •  اقدام دیگری که دولت سوئد  برای تشدید کوشش های خود در جهت اخراج افراد بدون اجازه‌ی اقامت در نظر دارد این است که کمک مالی به کشورهای دیگر را مشروط به اقدام آنها در جهت پذیرفتن افراد اخراج شده از سوئد بکند.