دیدگاه پسران نسبت به "پرده بکارت"

8:17 min

•  در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی داشتیم که به جهات مختلف اصطلاح "پرده بکارت" پرداختیم. پسران جوانی در شبکه‌های اجتماعی ما نظرات خود را با ما در میان گذشتند.

• برای مصطفی، حیات و علی‌پور روابط گذشته همسر مهم نیست، چیزی که ارزش دارد رفتار و وفاداری در زندگی امروزی است. اما جوان دیگری که نخواست نامش مطرح شود و خودش هم تا هنوز رابطه جنسی نداشته، باکره بودن همسر حتمی است.

• در ماه گذشته، رسانه‌های سویدنی به موضوع بکارت و انجام عمل جراحی در کلینیک‌های خصوصی در سویدن پرداختند که توجه احزاب پارلمانی را به خود جلب کرد.