رشد اقتصادی کشور افزایش می‌یابد

1:38 min

•  دولت پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی کشور افزایش چشمگیری خواهد یافت.

• رشد تولید ناخالص کشور قرار است ۴،۷ درصد در سال جاری افزایش یابد.

• اما بر خلاف پیش بینی قبلی، رشد اقتصادی کشور در سال آینده افزایش کمتری خواهد داشت.