رهبر لیبرال‌ها: خواهان تشکیل دولت بورژوازی هستیم

1:43 min

• بعد از برکناری استفان لوون از سمت نخست‌وزیری، دولتی که بر پایه قرارداد جنوری استوار بود، دیگر وجود ندارد.

• روز گذشته بعد از رای‌گیری در پارلمان برای برکناری نخست‌وزیر، پنج کارمند سیاسی حزب لیبرال که بخشی از دولت بودند، دفتر دولت را ترک کردند.

• قرارداد جنوری(ژانویه) میان احزاب دولت و لیبرالها و سنتر برقرار بود و پایه تشکیل دولت لوون بود.