«روش کاری صندوق بیمه‌های اجتماعی، باعث رد شدن تقاضای بسیاری از افراد شده است»

2:06 min

•بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹، صندوق بیمه‌های اجتماعی برای پرداخت پول مرخصی‌های استعلاجی، مدارک زیادی از مقاضیان می‌خواسته است. این مدارک شامل آزمایش‌ها، بررسی و بازرسی توانایی کار افراد بوده است.

• اما روت منیلکویست، استاد حقوق می‌گوید که این کار هیچ پشتوانه حقوقی ندارد.

• میکایل ویستبر، رئیس حقوقی صندوق بیمه‌های اجتماعی می‌گوید: مدارکی که بر مبنای آن تصمیم گرفته شده، اشتباه نیست، اما این روش عواقب منفی در پرداخت پول بیمه به افراد داشته است.