زبان سویدنی با نوزاد؛ برنامه‌ای برای هم‌پیوستگی اجتماعی پدران تازه‌وارد

5:35 min
  • انجمن زبان سویدنی با نوزاد، که یک انجمن غیر انتفاعی است و در زمینه هم‌پیوستگی اجتماعی فعالیت دارد، برنامه‌ی را برای پدران تازه‌وارد و نوزادان شان راه انداخته است تا زمینه سرگرمی به کودکان و ارتباط به پدران فراهم شود.

  • سید محمد جلیل محمدی، هماهنگ‌کننده این برنامه می‌گوید که شمار شرکت‌کنندگان فارسی زبان در برنامه‌هایشان کم است. او  پدران تازه‌وارد را ترغیب کرده که برای یادگیری زبان سویدنی، ایجاد ارتباط و هم‌پوستگی اجتماعی در چنین برنامه‌های شرکت کنند.

  • انجمن زبان سویدنی‌ با نوزاد، در شهرهای مختلف سویدن از جمله استکهلم، مالمو و لینشوپنگ فعالیت دارد و این برنامه ی پدران برای کودکان نوزاد تا پنج سال در نظر گرفته شده است