زیان رستورانت‌داران با وضع محدودیت‌های جدید

2:59 min
  • نگرانی از افزایش موارد جدید ابتلا به کرونا و بازگشت محدودیت‌ها، رستورانت‌ داران را به شدت نگران موج جدیدی از دست دادن کار و درآمد شان کرده است. صدها ضیافت کریسمس به دلیل نگرانی از شیوع مجدد کرونا لغو شده است و این روند باعث شده رستورانت داران ضرر کنند.

  • پاتریک ایکمن، رییس مجموعه رستورانت‌های در ورملند، می‌گوید که اگر وضعیت چنین ادامه یابد حدود ۶۰ درصد از ضیافت‌های کریسمس در جریان ماه دسامبر لغو خواهد شد. 

  • یوناس سیلی همر از سازمان رستورانت‌داری وسیتا، می‌گوید در سراسر کشور چنین وضعیتی دیده می‌شود.