سه سال پس از تصویب قانون جدید جمناسیت؛ پنج درصد اقامت دائم دریافت کرد‌ه‌اند

3:53 min

• اداره مهاجرت در نامه‌ی به رادیوی سویدن نوشته است که از جمله ۷۶۰۰ تن که براساس این قانون اقامت موقت دریافت کرده‌اند تا کنون ۳۹۹ تن موفق شده‌اند اقامت دائم دریافت کنند.

• بسیاری امکان این را نداشته‌اند که شرایط قانون را برای دریافت اقامت دائم برآورده کنند و به این دلیل  تا کنون ٨۷۲ تن پاسخ رد گرفته‌اند.

• بخش فارسی|دری رادیوی سویدن شماری از پناهجویان تنها را سال‌ها دنبال کرده است، از جمله علی حسینی ساکن استکهلم و محمد موسوی ساکن مالمو که در این گزارش در مورد شرایط خود توضیح داده‌اند.