سواحل غربی کشور؛ مسیر جدید برای قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر

1:41 min

• در پی بحران کرونا مسیر میان دنمارک و سویدن که از پل اورسوند می‌گذرد از سوی دنمارک مسدود شد. از این رو قاچاقچیان مواد مخدر و اسلحه راه دریا به سمت یوتبوری را برای قاچاق انتخاب کرده‌اند.

• یوناس گرویستاد رییس بخش در گارد ساحلی یوتبوری می‌گوید: ما از همه شهروندان و عابران راه آبی می‌خواهیم که در صورت مشاهده وضعیت مشکوک با گارد ساحلی منطقه به تماس شوند.

• او در ادامه افزود: ما در آب‌های این منطقه بازرسی روزانه انجام می‌دهیم و تمام قایق‌ها را با سگ‌های آموزش دیده بازرسی می‌‌کنیم.