شرایط سخت تر ویزا برای کشورهایی که شهروندان شان را نمی پذیرند

1:50 min

• سویدن و اتحادیه اروپا می‌خواهند که شرایط دادن ویزا را به کشور های که اتباع اخراجی خود را نمی‌پذیرند سخت‌تر کنند. پاییز امسال قرار است در اتحادیه اروپا مذاکراتی درباره محدود کردن صدور ویزا به شهروندان این کشورها انجام شود.

• میکایل تولرش مشاور وزارت داخله/کشور به این باور است که مشکل کردن شرایط صدور ویزا به شهروندان این کشورها تاثیر گذار خواهد بود.

• کشور های ایران، عراق شهروندان خود را نمی پذیرند اما اخراج به سومالیا آسان‌تر شده است.