شرکت امنیتی "سکیوریتاس" مظنون به رشوه خواری است

3:04 min
  • به نقل از برنامه تلویزیونی اوپدراگ گرنسنینگ، شرکت امنیتی سکیورتاس با رشوه دادن توانسته قرارداد امنیتی ۲۰ میلیون کرونی را در شهر مالمو، برنده شود.

  • براساس اطلاعات به دست آمده، دو نفر از داخل کمون اطلاعات محرمانه‌ در مورد مناقصه این پروژه را به شرکت سکیوریتاس داده‌اند و در بدل به سفری به لندن دعوت شده اند.

  • علاوه بر این، چندین مدیر ارشد در شرکت سکیوریتاس مظنون به بازدید از روسپی خانه‌هایی در اسپانیا هستند که ممکن است توسط مافیای روسی کنترل شده اند و این مسئله می تواند تهدیدی مستقیم برای امنیت سویدن باشد.