شکایت از احداث خط آهن قطارهای تندرو در اسکونه

0:32 min

• حدود ۱۴۰۰ شکایت، که بسیاری از آنها بسیار جدی است، پس از جلسات مشاوره با مشتریان احتمالی قطارهای تندرو، توسط اداره حمل و نقل سوئد دریافت شده است.

• منتقدان به آسیب‌های اقلیمی، تخریب زمین‌های بیشتر و هزینه حدود ۳۰۰ میلیارد کرونی برای احداث خطوط آهن قطارهای تندرو اشاره می‌کنند. قرار است خطوط جدید آهن در مسیرهای استکهلم-یوتبوری و یونشوپینگ-مالمو ساخته شود.

• تخمین زده می شود که قطارهای سریع السیر در عرض ۲۰ تا ۲۵ سال آینده به بهره برداری سپرده شود. سرعت این قطارها ۳۲۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.