شیوع کرونا در اروپا در حال افزایش است

1:46 min
  • در پی گسترش شیوع کرونا در اورپا، اداره صحت عامه کشور، بر واکسین افراد بیشتر تاکید می ورزد و از همه کسانی که دچار مشکل عفونت تنفسی می شوند، می خواهد که در خانه بمانند.
  • بریتا بیورک‌هولم، از اداره صحت عامه، در یک نشست خبری مشترک، می گوید بزرگسالانی که واکسین نشده اند باید توصیه های بهداشتی را به شمول فاصله های اجتماعی در نظر بگیرند.
  • اداره صحت عامه همچنین توصیه می کند افرادی که دوز دوم واکسین مودرانا را دریافت نکرده اند، می توانند واکسین فایزر تزریق کنند. واکسین مودرنا به دلیل خطر ایجاد التهاب در عضله قلب متوقف شد.
  • بریتا بیورک‌هولم می‌گوید: تعداد موارد در سطح جهانی در حال کاهش است. در همه قاره ها میزان شیوع در حال کاهش است، و اما در اروپا شیوع کرونا در حال افزایش است.