عدم بازپرداخت طلب‌های صندوق بیمه

1:21 min

•  صندوق بیمه بیش از یک میلیارد بابت پرداخت‌های اشتباه برای کمک‌رسانی به افراد توان‌خواه، طلب‌کار است.

•  در پنج سال گذشته از این مبلغ، تنها ۱۷۰ میلیون کرون بازپرداخت شده است.

•  میزان تقلب در دریافت هزینه‌ی کمک‌رسانی از صندوق بیمه در سال جاری ۲۶۵ میلیون کرون بوده است.