عقب نشینی اداره صحت عامه؛ واکسین شدگان نیز آزمایش کرونا می‌شوند

1:45 min
  • پس از گسترش شیوع کرونا در اروپا، اداره صحت عامه کشور از تصمیم اش در پیوند به عدم آزمایش واکسین شدگان، عقب نشینی کرد و گفته است کسانی که هر دو دوز واکسین را نیز گرفته اند و در صورت داشتن علائم کرونا، باید آزمایش شوند.

  • کارین تگ‌مارک ویسل، رییس کل اداره صحت عامه کشور، می‌گوید: از دو شنبه ۲۲ نوامبر، دوباره به مناطق توصیه می‌کنیم که همه افراد از سن ۶ سالگی به بالا را که علائم کرونا دارند، آزمایش شوند.

  • اداره صحت عامه، گفته است کسانی که در بیرون از کشور بوده اند و یا کسانی که در بخش مراقبت‌های بهداشتی کار می‌کنند نیز باید آزمایش شوند.