"فرهنگ ناموسی در دین مسیحیت نیز وجود دارد"

6:19 min

•  فرهنگ ناموسی و نورم باکره بودن در دین مسیحیت وجود دارد، این موضوع را پژوهشگر اموز دین در استکهلم، اِریک لونداستروم می‌گوید.

• به گفته اولریک یوسفسون، داکتر در علوم کلیسا، نمی‌توان باکره بودن  را نورم فرهنگی نامید، برخلاف این ایدیالی است که پیروان دین مسیحیت آن را می‌خواهند و براساس آن زندگی می‌کنند. "در مسیحیت داشتن رابطه جنسی در چارچوب ازدواج محدود شده‌است."

• بنابر گفته عبدالحسین اصغری، مسئول دینی انجمن افغان‌ها، اصطلاح بکر و باکره در قران ذکر شده ولی چیزی بنام "پرده بکارت" در اسلام و در علم وجود ندارد.