قتل یک مرد، در بیرون ساختمان کمون گرومس

0:49 min

• پولیس ازپیدا شدن جسد یک مرد ۲۵ تا ۳۰ ساله، در بیرون از ساختمان کمون گرومس در ورملند، خبر داده‌است.

• تاکنون انگیزه و دلیل این رویداد مشخص نشده است و اما، پولیس گفته است که دو نفر به ظن دست داشتن در این رویداد، بازداشت شده‌اند.

• تحقیقات نخستین نیز در پیوند به این رویداد، آغاز شده‌است.