لغو مجوز اقامت پناهندگان درصورت سفر به کشوری که از آن گریخته‌اند

1:39 min

•  حزب مودرات خواستار لغو مجوز اقامت پناهجویانی شده است که به کشوری که از آن گریخته‌اند، سفر می‌کنند.

•  سخنگوی سیاست پناهنده‌پذیری این حزب خواستار بررسی مجدد مجوز اقامت این پناهجویان توسط اداره مهاجرت شده است.

•  حزب سنتر با نظر حزب مودرات مخالف است و تاکید می‌کند که این پناهجویان که از جنگ و فشار گریخته‌اند باید احساس امنیت کنند.