متهم موسوم به " مرد نیتوری" به جرم از جمله تجاوز جنسی محکوم شد

1:26 min
  • مردی که در رسانه ها به "مرد نیتوری" (Nytorgsmannen) معروف شد در دادگاه بدوی سودرتورن به جرم تجاوز جنسی و چندین جرم مرتبط دیگر به پنج سال زندان محکوم شد.

  •   ٧ مورد از این جرم ها تجاوز به عنف یعنی به زور عنوان شده است.

  •  بنا برگزارش های دادگاه مرد یاد شده از تجاوز جنسی عکس و فیلمبرداری کرده است و به گفته‌ی پر اریک آندشون، قاضی دادگاه، در واقع مهمترین مدارک مربوط به جرایم فرد محکوم به زندان،  همین عکس‌ها و فیلم هاست.