مجازات مجرمان ۱۸ ساله دو برابر می‌شود

2:02 min

•  از روز دوم ژانویه سال آینده، مجازات جوانانی که جرم‌های سنگین مرتکب می‌شوند، دو برابر خواهدشد.

•  به گفته‌ی مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری، با این تغییر، جوانان به عاقبت کار خود بیشتر فکر خواهند کرد.

•  مجازات یک جوان ۱۸ ساله برای قتل، در حال حاضر نصف یک بزرگسال است، اما از سال آینده این مجازات زندان ابد خواهدشد.