محدودیت‌های ناموسی از سوی والدین در کودکستان‌های مالمو

2:15 min
  • بربنیاد یک پژوهش در شهر مالمو از ۱۳ کودکستان‌ شهرداری، محدودیت‌های ناموسی در این کودکستان‌ها از سوی والدین کودکان، از چالش‌ها و نگرانی‌های جدی بوده است.

  • به غیر از یک کودکستان، کارمندان دوازده کودکستان دیگر، شاهد بوده‌اند که کودکان محدودیت‌هایی برای نشان دادن بدنشان و حتی پاهای شان دارند و والدین باور دارند که دختران و پسران باید از همدیگر شان جدا باشند و حتی در هنگام استراحت دست گرفته بازی نکنند.

  • هانا سینتیو، پژوهش‌گر این تحقیق می‌گوید: در برخی از کودکستان‌ها، کنترل خواهر از سوی برادر مشهود بوده‌است. یعنی، برادری احساس می‌کند که وظیفه کنترل خواهرش برعهده او است.