مختار وفایی: بحران در داخل افغانستان یعنی آتش در خانه‌های افغان‌ها در هر کجای دنیاست

3:52 min

•  نگرانی‌ها و تشنج در افغانستان بر روند زندگی افغان‌ها در خارج از کشور اثر سنگینی گذاشته‌است. این نگرانی برای مختار وفایی ساکن سویدن بیشتر ملموس است بخاطریکه اعضای خانواده او در کابل بیجا شده‌است.

• روز گذشته رئیس جمهور افغانستان، اشرف غنی، کابل را ترک کرد و طالبان ارگ را تصرف کردند. پیشرفت سریع طالبان نیروهای بین‌المللی در کابل را غافلگیر کرد و تصمیم بر این شد که تمام نیروی کاری سفارت‌خانه‌های کشورهای اروپایی و امریکایی و نظامیان در مدت کمتر از ۷۲ ساعت افغانستان را ترک کنند. مختار وفایی در مورد نگرانی از خانواده خود می‌گوید:

• "چاره دیگری نداریم به جز اینکه خود را بسپاریم به زمان و ببینیم که کی سالم می‌ماند و کی آسیب می‌بیند."