مراجعه دیرهنگام افراد بدون مدرک به مراقبت‌های درمانی

3:54 min

• بخش بهداشت و درمان در مالمو در جنوب کشور، می‌گوید که افراد بدون مدرک برای مراقبت‌های درمانی بسیار دیر مراجعه می‌کنند و این می‌تواند برای شان مشکل آفرین شود.

• ریبیکا بیری‌لوند، مدیر واحد سلامت پناهجویان در مالمو، به بخش خبر رادیو سویدن، گفته است: اغلب اوقات خیلی دیربه مراقبت‌های صحی مراجعه می‌کنند که زمانی طولانی نیز بیمار بوده‌اند.

• بربنیاد قانون، همه کسانی که بدون مدرک نیز در سویدن زندگی می‌کنند، باید از مراقبت‌های صحی در این کشور، برخوردار باشند. اما محدودیت‌های برای بزرگسالانی که پنهان زندگی می کنند وجود دارد. کودکان بدون مدرک اما، بی هیچ محدودیتی می‌توانند خدمات درمانی دریافت کند.