مودرات‌ها خواهان تخفیف در پذیرش پناهجویان از اتحادیه اروپا هستند

1:51 min
  • توماس توبی، از حزب مودرات و رییس هیئت مذاکره‌کننده  سویدن در زمینه سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا، در پارلمان اروپا، می‌گوید که سویدن مسئولیت بزرگی را در زمینه پناهنده پذیری در اروپا به دوش داشته و به همین دلیل اتحادیه اروپا در سهم سویدن باید تخفیف قائل شود.
  • توماس توبی می گوید: سال ۲۰۱۵ که سال بحران مهاجرتی بود سویدن مسئولیت بخش بزرگ از  ان را برعهده گرفت، به باور من این درست نخواهد بود که کمیسیون اروپا این مساله را مد نظر نداشته باشد.
  • این نماینده حزب مودرات گفته است که نمی‌خواهیم در زمینه پذیرش سهمیه، اجباری درکار باشد. چون برای این کار هیچ حمایت سیاسی وجود ندارد.