موضع جدید حزب سنتر به بحران سیاسی نقطه پایان خواهد گذاشت؟

6:47 min

• انی لووف رهبر حزب سنتر که دیروز اعلام کرد از بند توافق جنوری در زمینه میزان اجاره مسکن عقب نشینی می‌کند امروز در گفتگو با رادیوی سویدن گفته است که پس از سقوط دولت بسیاری بر برگزاری انتخابات زودهنگام اشاره دارند.

• رهبر حزب سنتر در این می‌گوید که حزب‌اش همچنان از همکاری با حزب چپ خودداری خواهد کرد، به ویژه در مسائل چون مذاکرات بودجه و همکاری در امور دولتی.

• انی لووف، حزب لیبرال را ترغیب کرده است که به توافق جنوری برای احیای دولت بازگردد، احمد اسکندری آگاه امور سیاسی در گفتگو با بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید که احتمال اینکه توافق جنوری احیا شود بسیار اندک است.