ناتوانی‌ها در حمایت از کسانی که گروه‌های بزهکار را ترک کرده‌اند

2:36 min
  • بربنیاد یک گزارش تلویزیون سویدن، بسیاری از کمون‌ها نمی توانند کسانی را که از گروه‌های بزهکار می‌برند پشتیبانی کنند. اکثر کمون‌ها، خواستار مسئولیت پذیری های بیشتر دولت در این قبال هستند.
  • آنین مکبول، هماهنگ کننده پیشگیری از وقوع جرایم در کمون هانینگه می‌گوید: اگر شما می خواهید که از یک گروه بزهکار ببرید، برای پشتیبانی به یک مرکز ملی بروید.
  • در برنامه سی و چهار ماده ای دولت علیه کروه‌های بزهکار که در سال ۲۰۱۹ ارائه شد، یکی از بخش های مهم این برنامه پشتیبانی از کسانی بود که این گروه‌ها را ترک می‌کنند.